Sökning: "Linnéa Talén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Talén.

 1. 1. Människor i väglöst land : En studie om hur journalisten Eric Forsgren gestaltade Norrbottens befolkning i visuell media under 1950 och 1960-talen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linnéa Larsson; Anna-Karin Selström Lundin; [2019]
  Nyckelord :Norrbotten; Framing; representation; visual media; eric forsgren; prejudice; sami people; laestadiande; norrbotten; gestaltning; representation; visuell media; eric forsgren; fördomar; samer; laestadianer;

  Sammanfattning : I denna studie undersökts hur Eric Forsgren gestaltade den norrbottniska befolkningen i visuell media under 1950 och 1960-talen. I studien genomförs en kvalitativ innehållsanalys, som kopplas till tidigare forskning och teorier om gestaltning och representation. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om vuxna skilsmässobarns erfarenheter och tankar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonas Ruud; Linnéa Talén; [2016]
  Nyckelord :Skilsmässobarn;

  Sammanfattning : I Sverige blir omkring 50 000 barn årligen skilsmässobarn utan möjligheter att kunna påverka föräldrarnas beslut. Trots att en ansenlig mängd barn och ungdomar utsätts för skilsmässans effekter varje år finns det till synes både en stor ovetskap och okunskap om detta ämne. LÄS MER