Sökning: "Linnéa Wahlgren"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnéa Wahlgren.

 1. 1. Konsten att tala om bilder: barns förmåga att samtala om bilder och deras meningsskapande innehåll

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Wahlgren; [2021-07-08]
  Nyckelord :visual literacy; visuella element; barn; läsa; bilder; konst; målningar; illustrationer; bild kommunikation; bildspråk; bildkommunikation; bildspråk; det vidgade textbegreppet; semiotik; visual grammatics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den här studien tar avstamp i och inspireras av en tidigare studie av Lopo tovska et al. från 2016. Genom att samla in ytterligare empiri utifrån två av de forskningsfrågorsom formulerats av Lopotovska et al. LÄS MER

 2. 2. ”I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory” : En kritisk diskursanalys av Donald Trumps tal under valåret 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnéa Sonevik; Agnes Wahlgren; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Election; Political communication; Critical Discourse Analysis; Donald Trump; USA; Populism; Nationalism; Val; Politisk kommunikation; Kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : This study, ​“‘I’ve never been politically correct – truthfully it takes far too much time and can often make it more difficult to achieve total victory’ - a Critical Discourse Analysis of Donald Trump's speeches during United States presidential election of 2016”​, examines the political communication through linguistic strategies throughout 10 of Donald Trump’s speeches from the Trump rallies during the election year 2016. In order to serve that purpose, this thesis investigates which ones of the discourses that dominates the republican agenda in this context. LÄS MER

 3. 3. Insulinantikroppars påverkan på risken för hypoglykemi hos patienter med diabetes typ 2 behandlade med inhalerat eller subkutant insulin

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Linnea Wahlgren; [2010]
  Nyckelord :diabetes; Statistics; Poisson regression; Cox Proportional Hazards model; Negative binomial regression; Extended Cox models; Andersen and Gill; PWP; Kaplan Meier; WLW; Logistic regression; Survival analysis; Pearsons Chi-square test; Mantel-Haenszels Chi-square test; antibodies; insulin; inhaled insulin; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : A higher levels of insulin antibodies has been seen with diabetes patients who inhale insulin instead of injecting it subcutaneously, which is the most common way to take insulin. Whether or not this increased level of insulin antibodies affect the patients condition is not fully investigated in all aspects. LÄS MER

 4. 4. MKB som hyresvärd - en utvärdering av MKB:s enkätundersökning 2007 med förslag till förbättringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Linnea Wahlgren; [2009]
  Nyckelord :enkätundersökning; MKB; Qlikview; Total design method; Split-ballot; bortfall; stratifiering; Monte Carol-simulering; imputation; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; operationsanalys; programmering; aktuariematematik; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In 2007 the largest landlord in Malmö, MKB fastighets AB, performed a survey amongst all their tenants. In this thesis we have analysed MKB’s approach in the survey, we have looked at their results and we have suggested ways to lower the costs without getting a poorer result. LÄS MER