Sökning: "Linnéa Waldekranz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Waldekranz.

 1. 1. ”En snorig och smutsig men glad liten flicka” : Svenska ledarinnors barnsyn i 1940-talets barnträdgårdar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Waldekranz; [2020]
  Nyckelord :Utbildningshistoria; Barnträdgård; 1940-talet; Barnsyn; Ledarinnor; Genus;

  Sammanfattning : För att förstå dagens förskola och rådande barnsyn behöver vi förstå vår historia. Syftet med denna studie är att undersöka ledarinnors föreställningar om barn och barndom genom att studera observationsprotokoll från 1940-talets barnträdgårdar, där ledarinnor under flera år har följt 28 barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD hos barn i förskoleåldern : En systematisk litteraturstudie över det senaste decenniets forskning

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Waldekranz; [2019]
  Nyckelord :Preschool; Executive Functions; EF; Attention Deficit Hyperactivity Disorder; ADHD; Förskola; Exekutiva Funktioner; Systematisk Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att redogöra för relationen mellan brister i exekutiva funktioner och ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn i förskoleåldern. Resultatet indikerar en stark relation främst mellan inhibering och ADHD, men även att barn med ADHD överlag har större svårigheter med exekutiva funktioner än andra barn. LÄS MER