Sökning: "Linnéa Wilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnéa Wilhelmsson.

 1. 1. Manligt; det nya kvinnliga. En problematisering av könsstereotyp makt och preferens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jesper Olsson Mäkinen; Herta Matilda Linnéa Wilhelmsson; [2022]
  Nyckelord :makt; kön; Preferense Weighted Power; tvärkulturell; könsskillnader; power; gender; Preference Weighted Power; cross-cultural; gender differences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the Preferene Weighted Power between different nationalities and genders. Power is a complex concept, and the definitions differ between contexts. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetskommunikation i livsmedelsbutiker. En fallstudie av svenska matbutiker med fokus på kulturstyrning och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Wilhelmsson; Amelia Lindh; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organisationer möter idag allt högre krav på att arbeta med hållbarhet och hållbarhetskommunikation. Detta framkommer bland annat av utarbetningen av FN:s 17 klimatmål och av tidigare studier gjorda av Svensk Handel (2016) och Jungrelations (2019). En av de industrier som påverkas kraftigt av klimatmålen är livsmedelsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Varför vill du donera dina organ? : En kvantitativ studie om attityder gentemot organdonation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linnéa Wilhelmsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the attitudes towards organ donation and the importance of different factors for an individual’s decision to donate organs. The study was conducted with data which was gathered using a self-developed questionnaire and then analyzed in IBM SPSS Statistics 24. LÄS MER