Sökning: "Linnéa Windahl Strömblad"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnéa Windahl Strömblad.

 1. 1. Disassembling the Elephant Translating Agile Project Management into a Banking Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fanny Rosengren; Linnéa Windahl Strömblad; [2017-07-05]
  Nyckelord :Agile Project Management; Banking; Identity; Imitation; Translation theory;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Hållbarhet i Falköpings kommun - Implementering av Cittaslow

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Catharina Eriksson; Linnéa Windahl Strömblad; [2015-10-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då en hållbarhetsstrategi ska implementeras i en stad är det många faktorer som måste tas i beaktande. Det är även många faktorer som påverkar resultatet av implementering av en hållbarhetsstrategi. När Falköpings kommun skulle implementera hållbarhetskonceptet Cittaslow i sin stad stötte de på problem. LÄS MER