Sökning: "Linn Appelgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Appelgren.

 1. 1. Parken som guldgruva? : en studie av lokala aktörers syn på turism i Söderåsens nationalpark

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Appelgren; [2017]
  Nyckelord :nationalpark; skyddad natur; turism; strategi; samverkan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur aktörer arbetar med besöksnäringen i en nationalpark – med utgångspunkt i Söderåsens nationalpark. Nationalparken är en av Sveriges mest besökta naturdestinationer med upp till 400 000 besökare årligen. LÄS MER

 2. 2. Paradox mellan Lean och motivation? : En medarbetarfokuserad undersökning om den upplevda motivationen i en kontext med Lean

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linn Appelgren; Sofia Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Lean; motivation; employee; working conditions; context; Motivation; Lean; medarbetare; arbetsförhållanden; kontext;

  Sammanfattning : Bakgrund I den nutida forskningen är det essentiellt att företag tar hänsyn till medarbetarnas motivation så att de gynnas av det arbetssätt som tillämpas. En arbetsmetod som blivit allt vanligare är konceptet Lean som ursprungligen kommer från den japanska bilindustrin. LÄS MER