Sökning: "Linn Backeström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Backeström.

 1. 1. Caring for women with experiences of intimate partner violence : Nurses’ perspectives in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linn Backeström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Vietnam; nurses; care; caregiving; nurse-patient relation; Våld i nära relationer; Vietnam; sjuksköterskor; vård; omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence affects 30 percent of women globally and implies physical, sexual or psychological harm to a person, caused by their partner or ex-partner. There exists gender inequality in Vietnam that affects women negatively during their lifetime. LÄS MER

 2. 2. Mindre företags val av K-regelverk : - Hur valde företag mellan K2 och K3?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Backeström; Kristoffer Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Redovisning handlar om att praktiskt skapa information som gör det möjligt för intressenter att granska och urskilja registrerade aktiviteter och artiklar. I Sverige är aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet bokföringsskyldiga. LÄS MER