Sökning: "Linn Blomgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Blomgren.

 1. 1. Evenemang som en del i platsmarknadsföringen: MalmöMilen och Malmö Halvmarathon, ett verktyg för Malmös image?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sandra Blomgren; Linn Nilsson; [2012]
  Nyckelord :platsmarknadsföring; evenemang; image; Social Sciences;

  Sammanfattning : I platsmarknadsföringslitteraturen hålls evenemang fram som ett verktyg för att marknadsföra en plats. Den problematik som belyses är hur lokala återkommande deltagarevenemang förhåller sig till platsen som imageskapande utifrån ett organisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med diabetesvården?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Linn Blomgren; Lotta Wessel; [2006]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; mötet; interaktion; personupplevelser; personperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har cirka 3-4 % av den vuxna befolkningen diabetes, varav cirka 80 % lider av typ 2 diabetes. Det är därför viktigt att dessa personer får den kunskap som krävs för att de ska klara av att leva med sin sjukdom. Detta sker i form av ett möte mellan personen och vårdpersonalen. LÄS MER