Sökning: "Linn Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Linn Carlsson.

 1. 1. Första linjens chefers arbetssituation i Gnosjöregionen : En studie baserad på Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Carlsson; Maria Ahmad Almqvist; [2019]
  Nyckelord :Krav-Kontroll-Stödmodellen 1990 ; arbetssituation; första linjens chef; Gnosjöandan; Gnosjöregionen.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Vårt syfte är att beskriva första linjens chefers upplevelse av sin arbetssituation i Gnosjöregionen med stöd av Karaseks och Theorells Krav-kontroll- och stödmodell (1990). Metod: Studien baseras på en deduktiv ansats, det vill säga tidigare teorier har legat till grund för arbetet. LÄS MER

 2. 2. Mikroplast : En studie om textilföretags kommunikation och generering av mikroplast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Louise Melin; Linn Carlsson; [2019]
  Nyckelord :microplastics; synthetic fiber; emission; shedding; textile; environmental communication; sustainability; mikroplast; syntetfibrer; emission; textil; fällning; miljökommunikation; hållbarhet;

  Sammanfattning : Mikroplast är ett begrepp som förekommer allt mer frekvent i media och medför stor förvirring kring var det kommer ifrån och varför det är skadligt. Naturvårdsverket har listat de sju största faktorerna till emission av mikroplast i Sverige, där hushållstvätt av syntetfiber är en utav dem. LÄS MER

 3. 3. Att konsumera second hand kläder som en strategi för hållbar konsumtion - om konsumenters tankar och motstånd till second hand kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lina Carlsson; Linn Lorentsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Omprojektering av parkeringsytor : en väg mot multifunktionella gröna ytor

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Linn Carlsson; Daniel Björfors; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :förtätning; ekosystemtjänster; dagvatten; parkeringsytor; klimatanpassning; Lomma kommun; hårdgjorda ytor; hållbart stadsbyggande; multifunktionella ytor;

  Sammanfattning : Densification that takes place in both Sweden and the rest of the world can lead to the nature around the cities being protected but can also mean that greenery and good habitats within the cities are lost. In the discussion about densification, the handling of unused surfaces is a factor. LÄS MER

 5. 5. Polis, Polis, Reformkris - En fallstudie om hur anställda upplever motstridande krav under omorganisationen av Polismyndigheten

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Vendela Eckerfält; Linn Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Organizational change; Reform management; Police; Institutional logics; Public sector;

  Sammanfattning : During the 21st century, the structure of the traditional public sector has been questioned and changed to an increasing extent. This study examines how front line police officers experience the reorganization of the Swedish Police Authority. LÄS MER