Sökning: "Linn Ekwurtzel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Ekwurtzel.

 1. 1. Undergrundens betydelse för tvång i platta på mark vid gradientkrympning

  Master-uppsats, KTH/Betongbyggnad; KTH/Betongbyggnad

  Författare :Linn Ekwurtzel; Sara Töreman; [2014]
  Nyckelord :gradientkrympning; platta på mark; tvångskrafter; undergrund;

  Sammanfattning : Platta på mark är en av de vanligaste grundkonstruktionerna i Sverige idag, där ett stortproblem är uppkomsten av oönskade sprickor. En vanlig orsak till att betongplattor spricker ärförhindrad krympning på grund av tvång. LÄS MER

 2. 2. Stomme i småhus ! : - En teoretisk studie av olika bärande vägglösningar !

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Linn Ekwurtzel; Manfred Häggstam; [2012]
  Nyckelord :stomme; småhus; regelvägg; massivträ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER