Sökning: "Linn Fjellet Törnström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Fjellet Törnström.

  1. 1. Kroppsuppskattning och instagrams roll i ortorexi

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Emilia Nilses; Linn Fjellet Törnström; [2018]
    Nyckelord :Orthorexia nervosa; body appreciation; instagram; exercise dependence; self esteem; ortorexia nervosa; kroppsuppskattning; instagram; träningsberoende; självkänsla;

    Sammanfattning : Kan kroppsuppskattning och instagramanvändning predicera Ortorexi? Ortorexi är ett växande fenomen som innebär maniskt hälsosamt ätande som kan påverka ens livsstil negativt. Även instagramanvändning blir allt mer populärt och används i allt högre grad av dagens unga vuxna i Sverige. LÄS MER