Sökning: "Linn Forssell"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Forssell.

 1. 1. Visualiseringsverktyg för en proteindatabas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Viktor Säde; Linn Beckman; Gustav Ahlström; Rebecka Berglin; Frida Forssell; Albin Lundin; Ida Wettergren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens och strukturens betydelse för kollektivanställda : En kvalitativ studie om orsakerna för kollektivanställdas upplevda mående

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Forssell; Susanne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Industri; Karasek; Kasam; Kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER