Sökning: "Linn Gärtner"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linn Gärtner.

 1. 1. "Jag vill bli hörd" - en studie om hur gymnasieelever med autism ser på sitt eget stödbehov

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Gärtner; [2017]
  Nyckelord :autism; elever i behov av särskilt stöd; skolor med begränsat mottagande; sociala praktiker; stödåtgärder;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studien kan bidra till att öka kunskapen om hur elever med diagnosen autism ser på sitt eget stödbehov i gymnasieskolan. Diagnosen autism är ett spektrum och olika individer upplever skolgången olika. LÄS MER

 2. 2. Kvarlevor, tendenser och tolkningar - En studie av historieläromedels hantering av källkritiska problem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linn Gärtner; Anna Westher; [2008]
  Nyckelord :källkritik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Då skolan, sedan Lpf -94 introducerades, fått uppdraget att skola elever i källkritiskt tänkande för att de ska fungera som demokratiska och reflekterande samhällsmedborgare, har syftet med denna uppsats varit att undersöka hur läromedel, för gymnasieskolans kurs i Historia A, förmedlar ett källkritiskt tänkande till elever. Vi har genomfört en läromedelsanalys, av valda delar, av böckerna Alla tiders historia (1996), Epos (2002) samt Perspektiv på historien A (2001) för att se hur dessa hanterar källkritiska problem, som kvarlevor, tendenser och tolkningar, i sin framställning av historiska händelser. LÄS MER

 3. 3. Förintad kritik - Om recensenters mottagande av förintelseromaner i svensk dags- och kvällspress.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Linn Gärtner; [2007]
  Nyckelord :Förintelsen; recension; mottagnade; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Vilken typ av kritik får förintelseromaner i kvälls- och dagspress? Undersökningen syftar till att kartlägga hur den litterära kritiken ser ut mot dessa verk. Vidare undersöks hur teman som rasism och främlingsfientlighet kontextualiseras i de undersökta recensionerna... LÄS MER