Sökning: "Linn Gebara"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Gebara.

  1. 1. Muslimer och islam i svensk press : - en studie om i vilka sammanhang muslimer och islam framställs i Aftonbladet och Dagens Nyheter under åren 2011-2013

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

    Författare :Linn Gebara; [2014]
    Nyckelord :Islam; Muslimer; Media; Dagspress; Kvällspress; Arabiska våren;

    Sammanfattning : The aim of this paper is to study in which contexts Muslims and Islam are represented in newspaper- articles in the Swedish press. The research questions are formulated as follow: In what contexts are Muslims and Islam represented in Aftonbladet and Dagens Nyheter during the years 2011-2013 ?Does the newspaper-articles in Aftonbladet and Dagens Nyheter reflect open or closed attitudes about Islam?   My material compromises twenty-five newspaper- articles from the newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter during the years 2011-2013. LÄS MER