Sökning: "Linn Hård"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Hård.

 1. 1. En hård- och mjukvaras väg från beslut till informationsdisk : en utvärdering vid Stadsbiblioteket i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linn Lindgren; [2011]
  Nyckelord :IT; hårdvara; mjukvara; utvärdering; kommunikation; kompetens; IT-kompetens; uppdateringar;

  Sammanfattning : Kompetens inom informationsteknologi är någonting som är av stor vikt i bibliotekarieyrket. Kunskapen är till stor del beroende av hur information om mindre och kontinuerliga uppdateringar och förändringar inom hårdvara och mjukvara nårpersonal i informationsdisk. LÄS MER

 2. 2. Fakturaskanning : Effektiviserande eller inte?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Emma Stomberg; Linn Ohlsson; [2010]
  Nyckelord :Fakturaskanning;

  Sammanfattning : Elektronisk fakturahantering är ett arbetssätt som på senare tid har börjat bli allt mer populärt. Teknik för att underlätta företags redovisningsarbete förbättras ständigt. Ett moment som kan ingå i den elektroniska fakturahanteringen är fakturaskanning. Det är detta moment som uppsatsen fokuserat på. LÄS MER