Sökning: "Linn Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Linn Johansson.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 2. 2. Psykisk hälsa och fysisk funktionsnedsättning hos personer med Multipel Skleros : En litteraturstudie om hur personer med Multipel Skleros uppfattar att den psykiska hälsanpåverkas vid fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Johansson; Anna Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Multipel Skleros; funktionsnedsättning; psykisk hälsa; depression; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Swedish food habits for higher nutritional value and lower climate impact : food retail portfolio management

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Rebecca Johansson; Linn Torstensson; [2021]
  Nyckelord :greenhouse gas emissions; private label brand; sustainable diets; sustainable food consumption; sustainable nutrition;

  Sammanfattning : In order to tackle climate change and the increased prevalence of non-communicable diseases, a transformation of human diets is urgently needed. The food retailers can play an important role if integrating sustainability related aspects in their corporate portfolio decisions in order to influence the consumer to make more sustainable food choices. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Grindborn; Linn Johansson; [2021]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; boksamtal; lyssnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Högläsning bidrar till att barn får möjlighet att utveckla ett intresse för litteratur samtidigt som det bidrar till barns språkliga förmåga och litteracitet. Barn som får möjlighet att lyssna och samtala kring litteratur utvecklar ett bredare ordförråd samtidigt som de genom socialinteraktion får öva på samspel och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Relationens betydelse för elevers delaktighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Linn Andersson; Lina Johansson; [2020-11-11]
  Nyckelord :delaktighet; relationer; elevperspektiv; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Delaktighet, relationer, elevperspektiv, relationellt perspektiv, specialpedagogikRelationer är ett aktuellt ämne som både forskare och media skriver om i dagsläget. Flera forskare har tidigare uppmuntrat till vidare forskning som berör relationens betydelse ur ett elevperspektiv. LÄS MER