Sökning: "Linn Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Linn Jonsson.

 1. 1. Att finna rätt ord : Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linn Alm; Lisen Lundqvist; Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenhet; Kvalitativ design; Livsvärld; Stöd; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Begreppet våld i nära relation inkluderar utsatthet för fysisk, sexuell, psykologisk, emotionell, materiell, ekonomisk samt social misshandel. Kvinnor utsätts i högre grad för våld i nära relationer än män, och våldet existerar i samtliga samhällsskikt, kulturer och åldrar. LÄS MER

 2. 2. Myndighetskommunikation – en fråga om legitimitet och verklighetsgestaltningar : En intervjustudie av Försvarsmaktsanställdas syn på sin egen organisation i förhållande till Försvarsmaktens rekryteringskampanjer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linn Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Myndighet; Försvarsmakten; Organisationsidentitet; Nyinstitutionell teori; Rekryteringskampanj; Kommunikation; Legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försörjningsbördan - tillväxtens stora utmaning? En paneldataanlys över världens länder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Linn Hellqvist; Oliva Jonsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate the relationship between economic growth and age dependency, divided into old and young, and include general government final consumption expenditure as an important control variable. Earlier research has mainly looked at specific countries or regions when conducting their analysis. LÄS MER

 4. 4. Work-life balance hos enhetschefer inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Linn Holmgren; Beatrice Nilsson Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Elevers förståelse av ämnesspråk i idrott och hälsa : Allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linn Nilsson; Moa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :ability; movement; Idrott och hälsa; ämnesspråk; allsidig rörelseförmåga; kroppslig förmåga;

  Sammanfattning : Det ämnesspråk som används i skolans styrdokument är inte alltid enkelt att förstå, inte för lärare och speciellt inte för elever som saknar den inblick i styrdokumentens föreskrifter som en lärare har. Föreliggande undersökning syftar till att söka svar på hur fyra elever i grundskolan och fyra elever i gymnasieskolan uppfattar betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. LÄS MER