Sökning: "Linn Kanter Pergament"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Kanter Pergament.

 1. 1. Den svenska synden - Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Kanter Pergament; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mellan prostitution och pornografi kan det anses råda viss konvergens, båda typerna av kommersiellt sex inbegriper ett skede där sexuella tjänster företas i utbyte mot ersättning. Sedan företeelserna i allt större utsträckning organiserats på internet har de blivit än svårare att skilja åt. LÄS MER

 2. 2. Hämndporr - Om lämplig rättstillämpning utifrån skyddsintressen och slut-shaming

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linn Kanter Pergament; [2015]
  Nyckelord :skyddsintresse; slut-shaming; hämndporr; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Hämndporr innebär publicering eller spridning av naken- eller sexbilder föreställande någon annan, främst på internet. Även filmer förekommer. Detta sker utan samtycke från den som figurerar. Det är i dagsläget debatterat huruvida hämndporr fortsättningsvis, liksom idag, ska anses falla under ärekränkningsbrottet förtal (5 kap. LÄS MER