Sökning: "Linn Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Linn Karlsson.

 1. 1. Undervisning i matematisk problemlösning : En studie om hur problemlösningsförmågan främjas hos elever i årskurs 1-3 och om den kan gynna övriga matematiska kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linn Loeffel; Anna-Mie Karlsson; Lisa Linell; [2019]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; undervisning; matematiska förmågor; matematiska kunskaper; laborativt material; lära matematik i grupp;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på hur lärare kan främja problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3. Den andra forskningsfrågan bygger på den första och fokuserar på om problemlösningsförmågan kan främja övriga matematiska kunskaper. LÄS MER

 2. 2. He e huskut artut mä dialektan : En studie om underliggande attityder mot svenska dialekter i uppläst reklam

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Vera-Linn Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Svenska dialekter; dialekter; reklam; språkattityder; matched guise; språk som identitetsskapande; status- och solidaritetsprincipen;

  Sammanfattning : Dialekter och identitet är två begrepp som sällan kan skiljas åt. Dialekter och reklam däremot kan ses som en ny företeelse som tycks verka i symbios för att förmedla budskap och skapa ett personligt tilltal mot konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Att ge personcentrerad vård : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linn Hellberg; Sara Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hemlösa personer med missbruksproblematik : En systematisk litteraturstudie om hemlösa personer med missbruksproblematik och deras behov

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linn Karlsson; Paula Kumlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Problemlösning i matematik : En studie om vilka undervisningsmetoder lärare använder i problemlösning och vilka utmaningar de finner med att individanpassa dess uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anna-Mie Karlsson; Linn Loeffel; Lisa Linell; [2019]
  Nyckelord :Problemlösning; matematik; undervisningsmetoder; individanpassning; laborativt material; visuellt stöd; samarbetslärande;

  Sammanfattning : Detta är en empirisk studie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den första frågan fokuserar på olika undervisningsmetoder som lärare använder i problemlösning. Den andra frågan som studien har undersökt handlar om de utmaningar som lärare möter när de ska individanpassa problemlösningsuppgifter. LÄS MER