Sökning: "Linn Lööw"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Lööw.

  1. 1. The Principle of Subsidiarity : An Examination of the Swedish Parliament’s Application of the New Protocol on Subsidiarity

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Linn Lööw; [2013]
    Nyckelord :Europarätt;

    Sammanfattning : .... LÄS MER