Sökning: "Linn Lidberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Lidberg.

  1. 1. Internationellt statsansvar : För upprätthållandet av ett internationellt samhällskontrakt

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

    Författare :Linn Lidberg; [2018]
    Nyckelord :samhällskontraktet; internationell rätt; mänskliga rättigheter; samtycke; statsansvar; privata aktörer;

    Sammanfattning : A long time ago, according to Thomas Hobbes and John Locke, humans lived in a state of nature where there was only disorder and war. In the state of nature people lacked rights and a common system of rules to live by. In order to leave the state of nature the people had to gather in communities and give their consent to be governed by one ruler. LÄS MER