Sökning: "Linn Lindqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Linn Lindqvist.

 1. 1. Det finns inga moraliska eller omoraliska böcker : En undersökning av den didaktiska potentialen i Majgull Axelssons Aprilhäxan och John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Aprilhäxan; Majgull Axelsson; Låt den rätte komma in; John Ajvide Lindqvist; värdegrund; diskriminering; didaktisk potential;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka den didaktiska potentialen i Majgull Axelssons Aprilhäxan (1997) och John Ajvide Lindqvists Låt den rätte komma in (2004) vid värdegrundsarbete i svenskämnet på gymnasiet, samt diskutera skräckgenrens användbarhet i undervisningen i allmänhet. Verken har tolkats utifrån en värdegrundskontext för att finna lämpliga uppslag till undervisningssituationer. LÄS MER

 2. 2. Skräckinjagande monster eller oskuldsfullt barn? : Gränsöverskridande våld i John Ajvide Lindqvists Lilla stjärna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linn Karlsson; [2020]
  Nyckelord :ondskefulla barn; rape-and-revenge; skräcklitteratur; Lilla stjärna; John Ajvide Lindqvist; identifikations objekt;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen analyserar John Ajvide Lindqvists roman Lilla stjärna (2010). Uppsatsens syfte är att undersöka och utreda hur dess huvudkaraktärer Theres och Teresa samt de andra unga flickorna i romanen gestaltas som identifikations objekt för läsaren samtidigt som de är våldsamma och väcker avsky. LÄS MER

 3. 3. Strategier riktade mot hälso- och sjukvårdspersonal för att förebygga och reducera stigmatisering av patienter med hiv : Strategies aimed towards healthcare professionals to prevent and reduce stigmatization of patients with hiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Vicky Alverland; Linn Wennerstrand Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyemissioner - Vi lägger pusslet på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Lindqvist; Linn Lind; Anna Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Nyemission; avvikande avkastning; kapitalspendering; Stockholmsbörsen; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Textsamtal i den tidiga läsutvecklingen : En studie utifrån ett lärarperspektiv på undervisningen i textsamtal och läsförståelse i grundskolans tidiga åldrar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Linn Rust Lindqvist; Nina Alnehem; [2016]
  Nyckelord :textsamtal; lässtrategier; läsförståelse; reciprocal teaching; strukturerade textsamtal;

  Sammanfattning : Det här arbetet behandlar textsamtal i den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt hur textsamtal gynnar elevers utveckling av läsförståelse. Strukturerade modeller av textsamtal är bevisligen mer effektiva i syfte att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER