Sökning: "Linn Ljungström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Ljungström.

  1. 1. Kvinnans upplevelse i samband med mammografiscreening

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Linn Ljungström; Sanna Persson; [2021-06-08]
    Nyckelord :Mammography; screening; breast cancer; radiography; experiences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och utgör 30% avkvinnors cancerdiagnoser. I Sverige kallas kvinnor mellan 40–74 år till mammografiscreening,med 18–24 månaders intervall. Målet med mammografiscreening är att i ett tidigt skedeupptäcka bröstcancer, för snabbare behandling och minskat lidande. LÄS MER