Sökning: "Linn Månsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linn Månsson.

 1. 1. Upphovsrättsligt intrång vid automatiserad datorstödd analys av information - Om användningen av data vid text- och datautvinning innebär ett upphovsrättsligt intrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linn Månsson; [2020]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; ensamrätt; exemplarframställning; Copyright; Text- och datautvinning; Text och data mining; DSM-direktivet; KDD; tillfällig exemplarframställning; mode algoritmer; myndighetsbeslut; Government decisions; fashion algorithms; Infosoc-direktivet; Intellectual property; IP; Artificiell intelligens; AI; intrång; EU-rätt; EU-law; DSM-directive; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay studies the problem between text and data mining (TDM) and copyrighted works. Through technological development, TDM is used, among other things, to make automated decisions in the authorities and in the fashion industry as tools that find similarities between different garments. LÄS MER

 2. 2. Hur den svenska aktiemarknaden påverkas av makrovariabler : En kvantitativ studie av de 30 mest omsatta aktierna på den svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Bergquist; Emelie Månsson Jacobsson; [2015]
  Nyckelord :Aktieavkastning; inflation; ränta; arbetslöshet; växelkurs; svenska aktiemarknaden; OMXS30;

  Sammanfattning : Den här studien ämnar studera sambanden mellan makrovariabler och aktieavkastning på densvenska marknaden. Studien fokuserar på den svenska aktiemarknaden de senaste elva årenoch makrovariablerna är inflation, ränta, arbetslöshet och växelkursen EUR/SEK. LÄS MER

 3. 3. Mikroplasters spridning längs den svenska västkusten - En studie om koncentration och distribution av mikroplaster i marina sediment

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :My Björk; Linn Månsson; [2014]
  Nyckelord :Mikroplast; Sediment; Fragmentering; Microplastics; Salinitet;

  Sammanfattning : På senare år har ett nytt forskningsområde kring mikroskopiska plastfragment i marin miljö, kallat mikroplaster, vuxit fram. Mikroplaster härstammar från antropogena källor som avloppsreningsverk och vid fragmentering av makroplast. LÄS MER

 4. 4. Kan pepparmyntolja lindra symptom vid IBS?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Caroline Månsson; Linn Ramström; [2013-05-30]
  Nyckelord :Pepparmyntsolja IBS;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academy at University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Can peppermint oil relieve the symptoms of IBS?A systematic reviewAuthor: Caroline Månsson and Linn RamströmSupervisor: Fredrik BertzExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: May 23, 2013___________________________________________________________________________Background: An estimated 7-10% of the world population suffers from Irritable BowelSyndrome (IBS), a disease that greatly affects the daily life and the quality of life of the afflicted.The total annual health care cost of IBS is around 1280 billion Swedish crowns. LÄS MER