Sökning: "Linn Malmgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Malmgren.

 1. 1. Tangentbordens betydelse för smittspridning av patogena bakterier i sjukvården - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Tufvesson; Linn Malmgren; [2014]
  Nyckelord :Tangentbord; Patogena bakterier; Vårdrelaterade infektioner; Handhygien; Smittspridning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom hälso- och sjukvården. Datoriserade journalsystem innebär att datorer idag är en nödvändighet i vårdarbetet. Syftet var att undersöka tangentbordens betydelse för smittspridning av patogena bakterier i sjukvården. Vetenskapliga artiklar inhämtades från databaserna CINAHL och PubMed. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors professionalitet : Deras kunskap och reflektion kring hbt i slutenvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Linn Löfström Holm; Emily Malmgren; [2011]
  Nyckelord :heteronormativitet; transpersoner; professionalitet; hbt; kunskap;

  Sammanfattning : Hbt är ett samlingsbegrepp för homosexuella, bisexuella och transpersoner, som introducerades i Sverige i början av 2000-talet. Studier beskriver att hbt-personer undviker kontakt med hälso- och sjukvården på grund av tidigare negativa erfarenheter av diskriminering eller fördomsfulla attityder. LÄS MER