Sökning: "Linn Nissander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linn Nissander.

 1. 1. ANTISOCIAL POTENTIALS BETYDELSE FÖR ÅTERFALL : En kvantitativ studie om samband mellan David Farringtons ICAP teori och återfall i brottslighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2017]
  Nyckelord :Antisocial potential; riskfaktorer; brottslighet; ICAP; officiellt återfall;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvantitativ undersökning av sambandet mellan ICAP teorin och återfallsbrottslighet i the Cambridge Study in Delinquent Development. Syftet med studien är att undersöka om det existerar ett signifikant samband mellan långsiktig antisocial potential (AP) respektive kortsiktig AP och risken för återfall, samt vilken effekt AP har på återfall. LÄS MER

 2. 2. Reaktiva respektive instrumentella gärningsmän till dödligt våldGrad av känslor, brottsbegåendets längd och val av vapen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2015]
  Nyckelord :reaktiva gärningsmän; instrumentella gärningsmän; dödligt våld; känslor; brottslängd; val av vapen;

  Sammanfattning : I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. LÄS MER