Sökning: "Linn Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Linn Olsson.

 1. 1. Hur kan en chatbot implementeras som ett hjälpmedel för supporttekniker? : En förstudie för att undersöka möjligheten att implementera en chatbot i en industriell verksamhet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; CA; Support;

  Sammanfattning : Syftet med det projekt som beskriv i denna uppsats är att undersökta möjligheterna med att implementera en chatbot i Siemens verksamhet. Fokuset för chatboten skulle vara att den på något sätt skulle implementeras som ett hjälpmedel för supportteknikerna på Siemens. LÄS MER

 2. 2. AI-systems möjligheter i enavancerad support- och industrikontext

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linn Olsson; [2019]
  Nyckelord :Case studie; Contextual design; DiCoT; AI-systems; UX-design; Fallstudie; Kontextuell design; DiCoT; AI-system; UX-design;

  Sammanfattning : En fallstudie för Siemens i deras supportorganisation där deras arbeteundersöks och dess möjligheter att nyttja ett AI-system för förbättringar.Detta undersöks med hjälp av teorier inom distribuerad kognitionsamt vad som finns tillgängligt inom AI-system likt chatbotar. LÄS MER

 3. 3. Hur kan AI användas i bildanalys inom radiologi? : En förklarande litteraturstudie som jämförs med en kvalitativ skuggning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Linn Vretlund; Hanna Stenberg; Matilda Olsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Caring for women with experiences of intimate partner violence : Nurses’ perspectives in Hanoi, Vietnam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linn Backeström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Vietnam; nurses; care; caregiving; nurse-patient relation; Våld i nära relationer; Vietnam; sjuksköterskor; vård; omvårdnad; sjuksköterska-patientrelationer;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence affects 30 percent of women globally and implies physical, sexual or psychological harm to a person, caused by their partner or ex-partner. There exists gender inequality in Vietnam that affects women negatively during their lifetime. LÄS MER

 5. 5. ”Jag känner mig inte bra nog” : En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maja Fridehjelm; Linn Broström; Ida Olsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; health norms; mental health; sense of coherence; social media; sociocultural theory; Hälsonormer; känsla av sammanhang; psykisk hälsa; sociala medier; sociokulturell teori; ungdomar;

  Sammanfattning : Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige har den psykiska ohälsan ökat de senaste åren och förväntas att fortsätta öka. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder där 99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till och estimeras använda sociala medier från två till över sex timmar dagligen. LÄS MER