Sökning: "Linn Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Linn Pettersson.

 1. 1. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 2. 2. Upplevd arbetsrelaterad stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor : Första tiden i yrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Charlotte Blomgren; Linn Pettersson; [2020]
  Nyckelord :nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; upplevelser; övergång; arbetsbelastning; handledning;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress kan utvecklas av arbetsbelastningar som sjuksköterskor erfar. Tidigare forskning visar att arbetsrelaterad stress kan leda till att långtidssjukskrivningar ökar. Att komma ut i arbetslivet som nyutexaminerad sjuksköterska kan vara överväldigande, påfrestande och stressande. LÄS MER

 3. 3. CONSCIOUS SKI GLOVE

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Linn Höije Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The background or idea of this project came from when I was living in Chamonix, France, for two winter seasons where I skied and climbed. During this time, I saw how much humans really do affect the environment. This in turn made me want to investigate what sustainability is and how we, as future designers, can influence this subject. LÄS MER

 4. 4. Faroanalys och kritiska styrpunkter kan minska hälsofaror vid livsmedelshantering : - en studie av ett företag som tillagar mat till skolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jansson Hoggen; Anna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER