Sökning: "Linn Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Linn Pettersson.

 1. 1. Gruppbehandling för nyblivna mammor med postpartumdepression - utfall och upplevelser av interventionen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Filippa Lundberg; Linn Pettersson; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att utvärdera en gruppbehandling för postpartumdepression (PPD) som genomförts inom Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård i Göteborg. Totalt deltog 18 kvinnor i behandlingen. För att besvara studiens syfte användes mixad metod. LÄS MER

 2. 2. CONSCIOUS SKI GLOVE

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Linn Höije Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The background or idea of this project came from when I was living in Chamonix, France, for two winter seasons where I skied and climbed. During this time, I saw how much humans really do affect the environment. This in turn made me want to investigate what sustainability is and how we, as future designers, can influence this subject. LÄS MER

 3. 3. Faroanalys och kritiska styrpunkter kan minska hälsofaror vid livsmedelshantering : - en studie av ett företag som tillagar mat till skolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linn Jansson Hoggen; Anna Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Finding Direction. En etnologisk studie av One Direction-fans förhandlingar av identitet, genus och sexualitet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Linn Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Fandom studies; fan fiction; slash fiction; One Direction; fangirl; girlhood studies; gender; sexuality; identity; pop music; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The One Direction fandom has been a source for a lot of discussion in different media, where fans, also known as Directioners, have been viewed as crazy, fanatic and also said to send deaththreats. This (n)ethnographic study investigates how these media narratives shape fans in the formings of their identities, and also how it effects them when participating in the fandom. LÄS MER

 5. 5. It’s a little bit like drawing the lottery : A study of American and British expats’ educational strategies in Berlin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Björklund Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sociology of education; reproduction strategies; school choice; expat; Berlin; Germany; Utbildningssociologi; utbildningsstrategier; skolval; expats; Berlin; Tyskland;

  Sammanfattning : This study examines American and British middle class expats’ educational strategies in Berlin, Germany, from a Bourdieusian perspective. I argue that globalization and an increased mover population make it necessary to study the expat population, a social group that has been largely neglected in sociological research. LÄS MER