Sökning: "Linn Rosenborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Rosenborg.

  1. 1. För övrigt anser jag… - En kvantitativ undersökning av Aftonbladets opinionsjournalistiska sportmaterial

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :David Berg; Jonas Berglund; Linn Rosenborg; [2018-09-07]
    Nyckelord :opinion journalism; sports journalism; Sportbladet; Aftonbladet; commercialization; personalization; digitizing;

    Sammanfattning : This bachelor essay seeks to examine the frequency of opinion journalism in the sport pages of the Swedish evening paper Aftonbladet. During the period that is examined these sport pages become an own annex and is then called Sportbladet. LÄS MER