Sökning: "Linn Sandin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Sandin.

  1. 1. Innovation – nyckeln till goda kundrelationer? : En kvalitativ flerfallsstudie om hur innovation påverkar lojalitet och förtroende inom banksektorn

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

    Författare :Linn Sandin; Elin Burell; [2019]
    Nyckelord :Innovation; bank; banking sector; trust; loyalty; customer relations; Innovation; bank; banksektor; förtroende; lojalitet; kundrelationer;

    Sammanfattning : Bakgrund: Finansmarknaden befinner sig i en förändringsfas där banker agerar i en allt mer komplex miljö. Till följd av en snabbt föränderlig marknad måste banker besitta förmågan att förändras och få saker att hända. LÄS MER