Sökning: "Linn Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Linn Svensson.

 1. 1. Insättning på konto. Kammarrätters rättstillämning i mål om beskattning av insättningar på privata bankkonton

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Svensson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om mål om beskattning av insättningar på privatpersoners bankkonton. Uppsatsen undersöker huruvida det föreligger likheter och skillnader mellan hur kammarrätter bedömer att insättningar utgör skattepliktiga inkomster. LÄS MER

 2. 2. Hjärt- och lungräddning : Närståendes upplevelser av hjärt- och lungräddning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Henriksson Svensson; Jonathan Hoffsten; [2020]
  Nyckelord :Hjärtstopp; hjärt- och lungräddning; närstående; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: 15000 drabbas årligen av hjärtstopp i Sverige och detta bevittnas ofta av närstående. Många närstående i Sverige i dag både påbörjar och bevittnar hjärt-och lungräddning. Sjuksköterskans ansvar är att tillgodose även den närståendes behov vid ett hjärtstopp. LÄS MER

 3. 3. Ungas delaktighet i samhällsvård - En litteraturstudie om professionellas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emelie Svensson; Linn Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; Professionella; Samhällsvård; Unga; Upplevelser; Participation; Perceptions; Professionals; social care; Youth;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett flertal lagrum i Sverige som reglerar ungas rätt tilldelaktighet i beslut som rör dem själva. Det är en grundläggande rättighet och ettcentralt uttryck för att visa respekt för ungas status som självständiga subjekt. LÄS MER

 4. 4. Lärare och föräldrar : En intervjustudie om relationen mellan lärare och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linn Henriksson; Linnea Svensson; [2019]
  Nyckelord :teachers; parents; school; mental work environment;

  Sammanfattning : The school is in constant development. Parents are increasingly engaged in their childrens'  school performance. New demands emerge on the relationship between teachers and parents. And this also affects the teachers' mental work environment. LÄS MER

 5. 5. Fear of Missing out hos studenter - En explorativ undersökning av skillnaderna i Psykologiskt Välbefinnande hos individer med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linn Andersson Bergmann; Ellen Svensson; [2019]
  Nyckelord :Fear of missing out; Psychological Well-being; Students; Ryff’s Psychological Well-being Scale; Self Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om det finns några skillnader i psykologiskt välbefinnande mellan studenter med låg- respektive hög grad av Fear of Missing out (FoMo). Trots att tidigare forskning visar att FoMo är vanligt förekommande och ofta associerat med ohälsa, är fenomenet relativt outforskat inom det psykologiska forskningsfältet. LÄS MER