Sökning: "Linn Trieb"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linn Trieb.

  1. 1. ‘X som en gnu’ [adjektiv/verb] + [som] + [en] + [gnu] - en konstruktionsgrammatisk undersökning av X

    L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Linn Trieb; [2014-11-19]
    Nyckelord :Konstruktikon; konstruktion; Korp;

    Sammanfattning : Specialarbete, 7,5 hpSvenska språket, fortsättningskurs, SV1203VT 2014Handledare: Benjamin Lyngfelt.... LÄS MER