Sökning: "Linnea Åsenlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Åsenlund.

  1. 1. The marketplace of tomorrow : En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

    Författare :Aurora Andersson; Linnea Åsenlund; [2019]
    Nyckelord :The Lobby; Pop-up; Meetingpoint; Experience; Marketplace; Event; The Lobby; Pop-up; Mötesplats; Upplevelse; Marknadsplats; Event;

    Sammanfattning : The Lobby The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby. LÄS MER