Sökning: "Linnea Ahlman"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Ahlman.

 1. 1. Bildstöd. Sjuksköterskors upplevelser av att använda bildstöd i omvårdnaden av barn som vårdas på sjukhus

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Ahlman; Julia Grabka; [2018]
  Nyckelord :Innehållsanalys; Pediatrik; Semistrukturerade intervjuer; Kommunikation; Omvårdnad; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Ahlman, L & Grabka, J. Bildstöd. Sjuksköterskors upplevelser av att använda bildstöd i omvårdnaden av barn som vårdas på sjukhus. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapen : - En Forskningsstation i Tarfala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnéa Zickerman; [2016]
  Nyckelord :Forskningsstation; Tarfala; Träbyggnad; Glaciologi; Vind; Glaciär;

  Sammanfattning : Utan att forskarna riktigt kunde förklara varför stod det helt klart under 1900-talets första hälft att isarna blev mindre. På hela norra halvklotet blev glaciärerna allt mindre och denna storlekförändring sattes i samband med den temperaturökning som skett under samma tid. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med Patientnärmre vård.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Tatiana Luchi; Linnea Ahlman; [2012]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Närhet; Patientnärmre vård; Patientsäkerhet; Sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Patientnärmre vård är en relativt ny vårdmodell som förekommer på fler och fler avdelningar på sjukhus i Sverige. Modellens mål är att sjuksköterskans administrativa uppgifter ska minskas för att tiden istället ska tillbringas i patientens närhet. LÄS MER