Sökning: "Linnea Anderson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Anderson.

 1. 1. Vinna eller försvinna : Ledares kompetensutveckling och hälsa under pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Rebecca Anderson; Linnea Brynell; Caroline Petersson; [2021]
  Nyckelord :Health; hotel and restaurant business; leader; learning; skills development; social relationships; Hotell- och restaurangbranschen; hälsa; kompetensutveckling; ledare; lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : Pandemin har en stor påverkan på arbetsmarknaden där de som drabbats hårdast av pandemin är hotell- och restaurangbranschen. Arbetsplatsen har en stor påverkan på den anställdes kompetensutveckling och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Det finns ingen mobbning, eller? : En studie om fritidslärares uppfattningar av elevernas livsvärld i skola och fritidshem med fokus på mobbning och social miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Anderson; Jesper Ramström; [2019]
  Nyckelord :Elevers livsvärldar; Elevers svårigheter; Fritidslärares uppfattningar; Mobbning; Social miljö; Socialt samspel och Sociala medier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att mobbning och kränkande behandling påverkar den sociala miljön. Orsaker till mobbning kan finnas i miljön och beskrivs utifrån olika förklaringsmodeller (teorier). Biologisk förklaring kan kortfattat beskrivas som att man blir en hackkyckling i en hönsgård. LÄS MER

 3. 3. Snackshantering på SF:s biografer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Elin Anderson; Linnéa Grohp; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SF Bio är idag Sveriges största biografägare med 46 biografer runt om i landet. Biograferna ligger placerade utspridda i hela Sverige och finns i olika storlekar med varierande besökarantal. Varje år säljs över 1,5 miljoner liter varma chips (snacks) på SF:s salonger. LÄS MER