Sökning: "Linnea Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Linnea Bengtsson.

 1. 1. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 2. 2. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Reverse Logistics Management in Construction : A multiple case study examining the effect of organisational size

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jonatan Gustafsson; Linnea Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reverse logistics; construction management; organisational size; re-used material; waste management;

  Sammanfattning : Background: Increasing awareness for the environmental impact, governments and higher authorities has in the past years issued regulations for waste creation and management, creating a need for new practices and policies on how used material is handled. Reversed logistics could simply be described as the process of ensuring value creation spanning over the entire life cycle. LÄS MER

 4. 4. Konsten att knäcka internationaliseringens digitala klädkod - En fallstudie om påverkande faktorer i svenska modeföretags användande av digitala försäljningskanaler i internationaliseringsprocessen

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Linnéa Alexandersson; Jessika Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; E-commerce; Fashion; Globalization; Internationalization;

  Sammanfattning : Due to recent development within digitalization, new opportunities have risen for small and medium-sized companies to go international. Within the retail industry, the internationalization process is to a large extent facilitated by the use of online sales channels such as e-commerce. LÄS MER

 5. 5. Smarta styrsystem kontra statisk belysning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Linnéa Lenhammar; Olivia Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Lighting; control systems; energy; visual comfort; Belysning; Ljus; Styrsystem; Statisk belysning; LED; Smartbelysning; Kontor; energi; energibesparing; rumsupplevelse; visuell komfort; rumsuppfattning;

  Sammanfattning : Belysning är en väsentlig del i ett fungerande samhälle. Utveckling av belysning går framåt hela tiden, för att bli så användarvänligt som möjligt. LÄS MER