Sökning: "Linnea Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Linnea Bengtsson.

 1. 1. Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden : - En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Bengtsson; Åsa Svensson; [2020]
  Nyckelord :Destinationsbild; Mega-sportevenemang; Uppfattning;

  Sammanfattning : Titel: Fotbollsevenemangs påverkan på destinationsbilden – En kvantitativ studie om svenska fotbollssupportrars uppfattning av tre värdnationer Författare: Linnea Bengtsson och Åsa Svensson Handledare: Svante Andersson Examinator: Navid Ghannad Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15hp, internationella marknadsföringsföringsprogrammet, Högskolan i Halmstad, VT 2020. Centrala begrepp: Destinationsbild, mega-sportevenemang, uppfattning Syfte: Uppsatsen syftar på att undersöka och bidra med kunskap om mega-sportevenemang och dess påverkan på destinationsbilden. LÄS MER

 2. 2. Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sanna Bengtsson; Linnea Svensson; [2020]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; värde; värdeskapande; värdeförstörande; rektor och skolpersonal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Tricket är att försöka komma på vad som finns under ytan - En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön utifrån värde. Författare: Linnea Svensson och Sanna Bengtsson. Handledare: Elin Bommenel. Nivå: Kandidatuppsats i Service Management, Lund Universitet, Campus Helsingborg. LÄS MER

 3. 3. Reverse Logistics Management in Construction : A multiple case study examining the effect of organisational size

  Master-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Jonatan Gustafsson; Linnea Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Reverse logistics; construction management; organisational size; re-used material; waste management;

  Sammanfattning : Background: Increasing awareness for the environmental impact, governments and higher authorities has in the past years issued regulations for waste creation and management, creating a need for new practices and policies on how used material is handled. Reversed logistics could simply be described as the process of ensuring value creation spanning over the entire life cycle. LÄS MER

 4. 4. AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV ÄLDRE : Kommunsjuksköterskans erfarenehter av att arbeta med ett beslutsstöd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Björnstad; Linnéa Grönlund Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Akut omhändertagande; Beslutsstöd; Kommunsjuksköterska; Kvalitativ; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som kommunsjuksköterska är i många fall ensamt vilket bidrar till ettstort ansvar. I dagens samhälle blir befolkningen äldre och många vårdas inom hemsjukvård och på äldreboende. LÄS MER

 5. 5. Gränssnitt och identitet inom Tinder och Grindr : Skillnader med avseende på identitetsframställning, funktioner, hierarkier samt presenterat innehåll mellan dejtingapplikationer beroende på syfte och målgrupp

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Informationshierarkier; visuella hierarkier; visuell information; dejtingapplikationer; Tinder; Grindr; identitet; jämlikhet;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain a more in-depth knowledge and understanding of the dating applications Tinder and Grindr and their structure regarding accented information and identity codes. I intended to gain an understanding of human perception and how this is applied to our modern dating applications. LÄS MER