Sökning: "Linnea Bennedicks"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Bennedicks.

  1. 1. Hur tar jag mig förbi det här? : En kvalitativ studie om självledarskapets fördelar i artisters karriärer

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Linnea Bennedicks; Niklas Jarelius Persson; Johanna Stjernström; [2019]
    Nyckelord :Self-leadership; characteristics; motivation; setbacks; career; passion; artists; entrepreneurship; success; Självledarskap; egenskaper; motivation; motgång; karriär; passion; artister; entreprenörskap; framgång;

    Sammanfattning : Artistyrket tycks ha genomgått en förändring på grund av digitaliseringen. Förändrade förutsättningar tycks ha gett artistyrket en mer entreprenörspräglad sida där ansvaret över sin karriär har ökat hos artister. LÄS MER