Sökning: "Linnea Bergman"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Linnea Bergman.

 1. 1. ”Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig” : En undersökning av porträtteringen av transmän i filmernaPojkarna och Boys Don’t Cry

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Linnéa Thorslund; Sofia Bergman; [2018]
  Nyckelord :Transpersoner; Trans Cinema; Queerteori; Maskulinitetsteori; Portättering; Könsnormer; Könsidentitet; Karaktärsanalys; Karaktärsklockan; Exit Scapes; Pojkarna; Boys Don’t Cry; TW: Våldtäkt; Trakasserier; Transerfarenheter;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av transmän i film. LÄS MER

 2. 2. Att behålla kvinnliga ledare i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Bergman; [2018]
  Nyckelord :leadership; equality; construction industry; male dominated; female; ledarskap; jämställdhet; byggbranschen; mansdominerat; kvinnligt;

  Sammanfattning : Historiskt och traditionellt sett har ledarskapet varit maskulint och branscher har varit uppdelade i kvinnliga och manliga. Genom tiderna har det funnits många motståndare tillkvinnligt ledarskap och då framför allt inom de så kallade mansdominerade branscherna. LÄS MER

 3. 3. ”Vägen ut” - en kvalitativ studie om kvinnors väg ut ur missbruk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emilia Ander Nedzewicz; Linnea Bergman; Ebba Bergman; [2016-01-25]
  Nyckelord :Missbruk; missbrukande kvinnan; exitprocess; vändpunkt;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att fördjupa kunskapen om hur kvinnors väg ut ur ett livmed aktivt missbruk har format sig. Vi undersökte vilka faktorer som hade haftbetydelse för kvinnors väg ut ur missbruk och inspirerades av Helen Rose FuchsEbaughs teori om exitprocesser i utformningen av problemformulering, syfte ochfrågeformulär. LÄS MER

 4. 4. Men lilla gumman, det är bara mensvärk! : en litteraturstudie om hur hä̈lso- och sjukvårdens bemö̈tande kan minska vå̊rdlidande hos kvinnor med endometrios

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Jennie Bergman; Linnéa Bergschöld; [2016]
  Nyckelord :Bemötande; Endometrios; Hälso- och sjukvård; Vårdlidande;

  Sammanfattning : BakgrundEndometrios är den tredje vanligaste gynekologiska sjukdomen i Sverige. Endometrios innebär att livmoderslemhinnans celler fäster i omkringliggande vävnad och orsakar inflammatoriska förändringar. Endometrios är en kronisk sjukdom med diffusa symtom och kunskapen om sjukdomen är låg. LÄS MER

 5. 5. The Importance of Personal Branding and Social Psychology in Recruitment - May The Odds Be Ever In Your Favour

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Linnéa Bergman; Emilia Köpberg; [2015]
  Nyckelord :Personal Branding; Business Graduate; Recruitment; Personality; Personal Chemistry;

  Sammanfattning : Media has during the past years paid more attention to the usage of personal branding while applying for a job. This thesis aims to investigate how business graduates' personal branding efforts are perceived by recruiters, while also researching what other factors that might influence the decision of inviting a candidate to a first interview or employing a candidate. LÄS MER