Sökning: "Linnea Bolander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Bolander.

 1. 1. Psykiatriska patienters erfarenheter av delat beslutsfattande - Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elina Nordlund; Linnéa Bolander; [2017]
  Nyckelord :Shared decision making; mental health; psychiatric patients; experience; view.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med litteraturstudien är att ta del av forskning som undersökt psykiatriska patienters upplevelser av delat beslutsfattande för att få en ökad förståelse för patienters preferenser. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån åtta kvalitativa intervjustudier om delat beslutsfattande. LÄS MER

 2. 2. Det egna utrymmet : -Barns möjlighet att skapa egna rum i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnéa Bolander; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER