Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. STAD OCH LAND-KLYFTANS EFFEKT PÅ POLITISK TILLIT. En kvantitativ studie av politikerförtroendet i 18 europeiska länder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Linnea Christensson; [2020-03-16]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This study examines the effect of the urban-rural divide on political trust using data from 18 european countries. Recent political events as the result of the Brexit-vote in the UnitedKingdom and the French Yellow vests movement indicates a political distrust among rural areas. LÄS MER