Sökning: "Linnea Ek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Linnea Ek.

 1. 1. Relating Integrative Capabilities and Institutional Logics to Digital Transformation A case-study of a public sector organization

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Caroline Frössling; Linnea Ek; [2020-09-03]
  Nyckelord :Digital Transformation; Integrative Capabilities; Institutional Logics; Public sector;

  Sammanfattning : Digital transformation represents a process of disruptions caused by digital technologies, and not only is reconfiguration of technologies required, also of business operations, management concepts and structures. Two factors have been found in literature to have, in each aspect, a relation to digital transformation, namely, Integrative capabilities and institutional logics. LÄS MER

 2. 2. Borra för bergkyla : Kloridhaltens påverkan på grundvattnet i Sunnersta

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ella Ek; Linnéa Hallgren; Victoria Runnäs; Gabriella Corbee; Moa Sandberg; Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Bergkyla; bergvärme; relikt grundvatten; ytligt grundvatten; dricksvatten; kloridkontaminering;

  Sammanfattning : Med ett klimat som blir allt varmare kan behovet av nedkylning i fastigheter öka. Bergkyla är ett exempel på en nedkylningsmetod som kan vara ett effektivt sätt att kyla ner fastigheter på som redan använder sig av bergvärme. Då kan samma borrhål användas till båda ändamål; värme under kallare perioder och kyla under varmare. LÄS MER

 3. 3. Avrinningskoefficienten – dess relation till regnintensitet och bidragskoefficienten utifrån fallstudier i södra Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Therese Grönvall; Linnea Ek; [2018]
  Nyckelord :avrinningskoefficient; bidragskoefficient; ytavrinning; regnintensitet; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vatten försörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In order to increase the knowledge regarding how the runoff coefficient varies with increased rainfall intensity, a literature study and calculations in Excel were conducted. The background to how the tabled values of the runoff coefficient have been determined was found to be a book based on an assembly of answers to a survey collected from different companies in USA. LÄS MER

 4. 4. Frekvensförflyttningsstrategier – en explorativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Viktor Ek; Linnéa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Internal Branding : An exploratory case study of the IT-consultancy sector in Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Emelie Amanda Linnea Hovbrandt Erliden Wernlund Ek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER