Sökning: "Linnea Eklund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Linnea Eklund.

 1. 1. La motivación, la escuela y la lengua : Un estudio cuantitativo sobre la motivación de aprender una lengua extranjera

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Linnea Eklund; [2019]
  Nyckelord :motivación intrínseca; motivación extrínseca; lenguas extranjeras; bachillerato;

  Sammanfattning : La meta de multilingüismo, establecida por la Comisión Europea en 2002, y reforzada en 2017, expresa la importancia de los conocimientos de lenguas y de la comunicación internacional. En conflicto con esta meta tenemos una situación con una disminución de interés por las lenguas extranjeras en Suecia. LÄS MER

 2. 2. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 3. 3. Vem pratar jag med nu? : Hur könet på en NPC karaktär kan påverka dialoger i spel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linnéa Eklund; [2018]
  Nyckelord :Genus; Dialog; Samtalsmönster; Datorspel;

  Sammanfattning : I denna undersökning så var avsikten att se ifall spelare tilltalar NPC-kompanjoner i dialoger på olika sätt beroende på vilket kön de har, samt huruvida detta kan påverka dialogerna i digitala spel. För detta så skapades en artefakt innehållande två spelsekvenser. LÄS MER

 4. 4. ”Skomakarens barn” : En kvalitativ studie i hur medieföretag använder sociala medier för att stärka sitt varumärke och sina relationer på företagsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofia Eklund; Linnea Palmér; Therese Sävenryd; [2017]
  Nyckelord :Business-to-business; Brands; Small businesses; Social media; Företagsmarknad; Småföretag; Sociala medier; Varumärken;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur småföretag inom mediebranschen använder sig av sociala medier för att stärka sina relationer, sitt eget varumärke på företagsmarknaden och hur en bakomliggande strategi för detta är utformad. Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ branschstudie. LÄS MER

 5. 5. Tecken som stöd : Pedagogers resonemang gällande användandet av tecken som stöd i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sara Andersson; Linnea Eklund; [2016]
  Nyckelord :tecken som stöd; kommunikation; språk; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på pedagogers resonemang gällande användandet av tecken som stöd i förskolan. Vi införskaffade material till studien genom en kvantitativ enkätundersökning samt genom kvalitativa intervjuer. LÄS MER