Sökning: "Linnea Elvira Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linnea Elvira Eriksson.

  1. 1. Från mästare till konsulent. Länsträdgårdsmästarnas 40-åriga historia i Skaraborgs län

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Linnea Elvira Eriksson; [2019-04-26]
    Nyckelord :Hushållningssällskapet; länsträdgårdsmästare; county gardener; Victor Strandberg; Erik Hjelm; Vincent Hertzman; A. G. Ahlberg; Gustaf Carlsson;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER