Sökning: "Linnea Engberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Linnea Engberg.

 1. 1. Kina: den nya imperialisten eller en katalysator för ekonomisk utveckling? En kvalitativ fallstudie över hur kinesiska kopparföretag bröt mot zambiska arbetslagar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Karlberg; Linnea Engberg; [2019]
  Nyckelord :Zambia; Kina; arbetsförhållanden; neokolonialism; neoliberalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kinas roll som en ekonomisk aktör har växt under de senaste årtiondena och som följd åtnjuter landet visst inflytande. Vi utför en fallstudie om Kinas investeringar i Zambias kopparindustri, eftersom Kina investerar synnerligen mycket i Zambia och har sedan år 1998 varit särskilt närvarande i kopparindustrin i landet. LÄS MER

 2. 2. Hur framställs en kvinnlig ledare när hon själv får bestämma? : En kritisk diskursanalys av hur kvinnliga ledare porträtterar sig i sina självbiografier

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Engberg; Linnea Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Bankernas utmaning i det digitaliserade 2017” - Hur hanterar bankerna sina kundrelationer i ett mer digitaliserat samhälle?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Amanda Engberg; Linnea Karlsson; Vera Sivertsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER