Sökning: "Linnea Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Linnea Engström.

 1. 1. Fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskolepedagogers arbete med fysisk aktivitet i  förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Johansson; Linnéa Johansson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskola; förskolepedagoger; kvalitativ; intervju; planering; roll; hinder; pragmatismen;

  Sammanfattning : Enligt Lpfö 18 ska barn i förskolan få möjlighet till fysisk aktivitet (Skolverket, 2018). Någon närmare definition av vad fysisk aktivitet är ges emellertid inte. LÄS MER

 2. 2. Fryst majs – ett risklivsmedel för listerios? : En mikrobiologisk undersökning på förekomsten av Listeria monocytogenes i fryst

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Linnéa Engström; Moa Hallqvist; [2020]
  Nyckelord :Livsmedelshygien; kontamination; utbrott; ätfärdiga liv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Karlsson; Emilia Engström Jansson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Hot; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 4. 4. What Vocabulary do Swedish Nursery Children Master Orally in English as a Second Language? : A Study on Swedish nursery children’s oral vocabulary knowledge in English

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Engström; [2019]
  Nyckelord :Oral vocabulary knowledge; Zone of Proximal Development; learning from context; electronic devices; receptive and productive knowledge;

  Sammanfattning : This essay examines Swedish nursery children’s oral vocabulary knowledge in English. The aim is to investigate what they know and find the source to their knowledge. LÄS MER

 5. 5. "Min kultur och din kultur" : En kvalitativ studie om vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Axelsson; Emilia Engström; Hilda Göransson Blomberg; [2018]
  Nyckelord :athletics; collective activities; cultural theory of learning; empowerment; including society; integration; cultural theory of learning; empowerment; föreningsliv; idrott; inkluderande samhälle; integration;

  Sammanfattning : Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. LÄS MER