Sökning: "Linnea Engström"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Linnea Engström.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagning - En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Karlsson; Emilia Engström Jansson; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Erfarenheter; Hot; Sjuksköterska; Våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld på akutmottagningar är ett fenomen som ökar årligen. Förekomsten av hot och våld är störst vid triagen. Då sjuksköterskor tar emot patienter vid triagering så är det den yrkesgrupp på akutmottagningar som löper störst risk att utsättas för hot och våld. LÄS MER

 2. 2. What Vocabulary do Swedish Nursery Children Master Orally in English as a Second Language? : A Study on Swedish nursery children’s oral vocabulary knowledge in English

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Linnéa Engström; [2019]
  Nyckelord :Oral vocabulary knowledge; Zone of Proximal Development; learning from context; electronic devices; receptive and productive knowledge;

  Sammanfattning : This essay examines Swedish nursery children’s oral vocabulary knowledge in English. The aim is to investigate what they know and find the source to their knowledge. LÄS MER

 3. 3. "Min kultur och din kultur" : En kvalitativ studie om vägen till ett mångkulturellt och inkluderande samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linnea Axelsson; Emilia Engström; Hilda Göransson Blomberg; [2018]
  Nyckelord :athletics; collective activities; cultural theory of learning; empowerment; including society; integration; cultural theory of learning; empowerment; föreningsliv; idrott; inkluderande samhälle; integration;

  Sammanfattning : Studien utgår från en utbildning kring idrotts- och föreningsliv riktad till SFI-studerande i en svensk stad och syftar till att utforska hur ett utbildningsprojekt kan bidra till inkludering och empowerment för målgruppen. För att skapa förståelse kring ämnet undersöktes forskning som bland annat belyser inkludering i en samhällskontext i relation till idrottsrörelsen. LÄS MER

 4. 4. Ljudboken - en flykt för (främst) den unga vita kvinnan : En semiotisk analys av Storytels marknadsföring ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linnéa Engström; Oscar Dreyer; Alexandar Miodrag; [2018]
  Nyckelord :marknadsföring; storytel; ljudbok; ljudbokstjänst; intersektionalitet; genus; semiotik;

  Sammanfattning : I och med digitaliseringen har fenomenet streaming vuxit fram. Nu behövs inte längre separata medier för att kunna ta del av musik, film och tv etc. Man behöver inte heller äga eller ha fysisk tillgång till skivan eller filmen. Allt finns samlat på en och samma plattform. LÄS MER

 5. 5. The Impact of the Norwegian Gender Quota on Firm Risk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linnea Engström; Maud Finberg; [2017-07-25]
  Nyckelord :Norwegian Gender Quota; Gender Effect; Firm Risk-Taking; Difference-in-Difference Model;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER