Sökning: "Linnea Gross"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Linnea Gross.

 1. 1. Barnmorskors åsikter. Om frågor inför STI-provtagning

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Gross; Marie Ordéus; [2014-01-27]
  Nyckelord :Barnmorskors åsikter; enkätstudie; sexuell hälsa; sexuellt risktagande och STI; Midwives’ opinions; sexual health; sexual risktaking; STI and survey;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av STI såsom gonorré, hepatit B och C, HIV, AIDS, klamydia och syfilishar under de senaste åren ökat i Sverige. Studier visar att långt ifrån alla som utsatt sig för smitta ellerhar symtom på STI går och testar sig. LÄS MER

 2. 2. Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal : Ska avdrag beaktas?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Linnéa Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :tax; gross salary; net pay; the Supreme Administrative Court; the Swedish Tax Agency; fiscal principles; skatt; bruttolön; nettolön; uppgrossning; Regeringsrätten; Skatteverket; skatterättsliga principer;

  Sammanfattning : För att attrahera kompetent personal till högskatteländer finns behov att kunna tillförsäkra dem en viss disponibel inkomst. Avtal om nettolön har därför blivit en vanlig företeelse vid förflyttning av personal utomlands. Arbetsgivaren betalar då den inkomstskatt som belöper på arbetstagarens ersättning. LÄS MER