Sökning: "Linnea Hägg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Linnea Hägg.

 1. 1. Svep upp för 20% mer miljöpåverkan - Sociala mediers inverkan på människor och miljö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Eleonor Klang Åkesson; Linnea Eng; Andrea Hägg; [2019]
  Nyckelord :Influencers; Sociala medier; Miljö; Unga vuxna; Beteende; Konsumtion;

  Sammanfattning : Sociala medier och yrkesgruppen influencers spelar idag en viktig roll i företags marknadsföringsstrategier. Reklam genom influencers har visat sig vara en effektivmarknadsföringsstrategi och influencers inom kategorin mode och skönhet får in största delen av sina intäkter genom samarbeten med företag. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av ett företag - En kvalitativ intervjustudie av nyanställdas organisationssocialisation i kontexten av ett internationellt It-företag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnea Hägg; [2016]
  Nyckelord :meningsskapande; Organisationssocialisation; socialkonstruktivism; kvalitativ forskningsansats; nyanställda; taktiker; organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Newcomers organizational socialization has been emphasized as the most critical period of employment, because of the high number of redundancies among new employees. While striving for an understanding of this socialization process, researcher within the field has identified different tactics that organizations tend to use in order to form newcomers behavior and attitudes. LÄS MER

 3. 3. Att skapa och upprätthålla organisationskultur i ett internationellt företag: en etnografisk studie av Tetra Paks Crash Course

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Linnea Hägg; [2014]
  Nyckelord :lärande; organisationskultur; nätverk; kunskapsdelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : To create a sucessful culture within an organization there is a need for the organization to convey values and attitudes to new employees. This qualitative study, with an etnographic approach, describes how organizational culture is created and maintained in an international company. LÄS MER

 4. 4. KOMMUNIKATIONEN PÅ BOSTADSMARKNADEN : - Kundens möjlighet att göra ett miljövänligt bostadsköp

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Linnéa Edwall; Linn Hägg; [2009]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Green Marketing; Green Consumption; Housing market; Recidence; Communikation; Consumers; Consumption choices; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; Environment; CSR; Corporate Social Responsibility; Sustainability; Hållbarhetsarbete; Grön Marknadsföring; Grön Konsumtion; Bosstadsmarknaden; Bostad; Kommunikation; konsumenter; konsumtionsvalmöjligheter; Skanska; NCC; Peab; Veidekke; MIljö;

  Sammanfattning : Det är idag uppenbart att miljön måste skyddas för att kunna säkerställa en god livskvalitet även för kommande generationer. I samband med dessa frågor spelar byggsektorn en oerhört central roll, vilken kan hänföras till den betydande miljöpåverkan industrin har på samhällsutvecklingen idag. LÄS MER