Sökning: "Linnea Hedberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Linnea Hedberg.

 1. 1. Den äldre generationens tankar kring ridundervisning förr, nu och för framtiden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Sjöström; Linnéa Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Ridsport; pedagogik; ridlärare; tränare;

  Sammanfattning : The older generation’s opinions about riding education in the past, present and for the future This is a qualitative study based on seven informants’ thoughts about their own pedagogics, how it has changed over time, and the overall changes in Sweden’s riding education. It is also about what the informants want to bring to the future regarding their own pedagogics that could help develop riding education. LÄS MER

 2. 2. Core Counts, A qualitative study on core values' role in the innovation process

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Bolmgren; Linnea Hedberg; Jennifer Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Core values; innovation process; culture; alignment; multinational companies; Business and Economics;

  Sammanfattning : The study shows how core values affect the innovation process by creating an innovation culture. Core values also create an alignment which leads to conformity and lack of new ideas. LÄS MER

 3. 3. Företags sociala samhällsansvar ur ett folkhälsoperspektiv : Hur kan ett företag arbeta med detta i sin marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yasmine Hedberg Rygaard; Linnea Almstedt; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; företags samhällsansvar; marknadsföring; folkhälsa; hälsosamma livsmedel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en fallstudie genomförts i syfte att ta reda på hur ett företag iservicehandeln med hjälp av utvalda marknadsföringsstrategier kan påverka konsumenter tillatt välja ett mer hälsosamt alternativ vid inköp av livsmedel, samt om detta är något somefterfrågas av kunderna själva. De teorier som ligger till grund för arbetet är teorier omföretags frivilliga samhällsansvar, även kallad Corporate Social Responsibility, butikenspåverkan på ett köp samt kunders köpbeteende och impulsköp. LÄS MER

 4. 4. Lund, a Great Idea - a Study in Place Branding

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Hedberg; Emelie Lundqvist; Marie Pelote; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Insidan räknas - En kvalitativ studie av den interna marknadsföringens roll vid utvecklandet av varumärkeslojalitet inom banksektorn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Hedberg; Mårten Svanberg; Robin Einarsson; [2015]
  Nyckelord :Motivation; Frontpersonal; Banksektorn; Intern marknadsföring; Varumärkeslojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien visar vikten av lojala kunder och att varumärkeslojalitet inom banksektorn handlar om att samla alla tillgångar på samma ställe. Det har blivit svårare att skapa lojala kunder då de fysiska kundmötena, som en konsekvens av digitaliseringen, sker i allt mindre utsträckning. LÄS MER