Sökning: "Linnea Hedman"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Linnea Hedman.

 1. 1. Metoo och förändringen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Linnéa Hedman; Sonia Ghanbari; [2020]
  Nyckelord :Leadership; legitimacy; change; sexual harassment; metoo; power;

  Sammanfattning : Metoo-rörelsen har skapat ett större behov av transparens och en djupare förståelse försexuella trakasserier. Ett tabubelagt ämne som i århundrade har varit del av tystnadskultur harträtt in i ljuset och synliggjorts. Slagkraften i rörelsen är att igenkänningsfaktorn äromfattande. LÄS MER

 2. 2. ATT FRÄMJA MUNHÄLSA HOS PATIENTER I LIVETS SLUTSKEDE : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Hedman; Linnéa Östling; [2020]
  Nyckelord :End of life; literature review; oral health; Litteraturöversikt; livets slutskede; munhälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som befinner sig i livets slutskede har ofta försämrad munhälsa. Munhälsa har en betydande roll för patientens generella hälsa. Vårdpersonalens arbete spelar en stor roll i omvårdnad av patienter i livets slutskede. Försämrad munhälsa kan skapa besvär och frustration för patienter som vårdas i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. Sametinget och FN-rapporten : En deskriptiv och komparativ studier av diskurser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnea Hedman; [2019]
  Nyckelord :FN-rapport; Sametinget; Diskursanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en deskriptiv, komparativ studie av de diskurser som aktualiseras i en FN-rapport och på Sametingets hemsida. Syftet är att tematiskt undersöka diskurserna men även att utröna hur agens beskrivs. LÄS MER

 4. 4. När känslorna tar över : en kvalitativ studie om förskollärares förhållningssätt till utåtagerande barn i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Victoria Björk; Linnea Hedman; [2018]
  Nyckelord :Utåtagerande; Förskolan; Förhållningssätt; Kunskap; Hinder;

  Sammanfattning : Utifrån egna erfarenheter, intressen och tankar valdes en kvalitativ intervjustudie där förskollärares förhållningssätt kring utåtagerande barn undersöktes. Förskolans läroplan redogör för att förskoleverksamheten ska utgå utifrån varje barns behov och utformas utifrån en helhet av barnet. LÄS MER

 5. 5. Någon kunde ha förberett mig för detta : En litteraturstudie om sexuell hälsa och gynekologisk cancer

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Forsman; Linnea Hedman; [2015]
  Nyckelord :Gynecological cancer; sexual health; female; experience; information needs; Gynekologisk cancer; sexuell hälsa; kvinna; upplevelse; informationsbehov;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gynekologisk cancer är ett utbrett spektrum av cancersjukdomar bland kvinnor och behandlingarna har betydelse för upplevelsen av den sexuella hälsan. Den sexuella hälsan är viktig för människans totala upplevelse av hälsa. Om den sexuella hälsan upplevs otillfredsställande kan ett lidande uppstå. LÄS MER