Sökning: "Linnea Henriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Linnea Henriksson.

 1. 1. ”Att man får lite påminna sig själv, det är jag som leder mötet” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser och hantering av tolkade möten. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnéa Lindberg; Jennifer Henriksson; [2019]
  Nyckelord :Communication; interpreter; social worker; education; challenges; Kommunikation; tolk; socialarbetare; utbildning; utmaningar;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyze how social workers within social services experience and handle the communication as well as problems in interpreted meetings. Furthermore to examine the need for education for interpreter users. LÄS MER

 2. 2. Lärare och föräldrar : En intervjustudie om relationen mellan lärare och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linn Henriksson; Linnea Svensson; [2019]
  Nyckelord :teachers; parents; school; mental work environment;

  Sammanfattning : The school is in constant development. Parents are increasingly engaged in their childrens'  school performance. New demands emerge on the relationship between teachers and parents. And this also affects the teachers' mental work environment. LÄS MER

 3. 3. Using Blue Mussels as a Tool for Mitigating Eutrophication in the Baltic Sea

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Johanna Ståhle; Linnea Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Life cycle analysis LCA ; recycling of nutrients; blue mussels; mussel farm; mussel meal; biogas; compost;

  Sammanfattning : Eutrophication is a consequence of excess nutrients in the water which leads to increased algaegrowth, reduced water transparency and hypoxic bottoms. This is the biggest environmental problemfor the Baltic Sea which recently has resulted in stricter legislations and other initiatives to help theBaltic Sea to recover. LÄS MER

 4. 4. Filtrerade flöden – en studie om internetanvändares kunskap, inställning och oro för personalisering

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Linnea Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Personalisering; Kunskap; Inställning; Oro; Filterbubbla;

  Sammanfattning : Personalisering av webbaserade tjänster är en stor del av dagens digitala vardag. Utan personalisering hade det varit svårt för användare att snabbt hitta det de letar efter då det finns så pass mycket information på webben idag. LÄS MER

 5. 5. Detta har vi kunnat sen vi var små bebisar - En jämförelsestudie kring barns spontana musicerande i en musikförskola och i en förskola utan inriktning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Henriksson; Linnea Hempel; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi har undersökt det spontana musicerandet i förskolan för att få en bättre bild över hur det förekommer i verksamheten. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att planerade musikstunder och osäkra förskollärare gör att det spontana musicerandet får mindre utrymme. LÄS MER